O FIRMIE | OFERTA | PROJEKTY
Pracownia projektowa
"POLSTOL" OKNA I DRZWI
Andrzej Sellig
ul. Długa 25 m 37
05 - 200 Wołomin
tel./fax (0-22) 787-28-57
0 609-132-271
OFEROWANY ZAKRES DZIAŁALNOŚCI:

  • opracowanie indywidualnych dokumentacji technicznych okien i drzwi do jednostkowego stosowania w budownictwie (zwłaszcza do obiektów zabytkowych)


  • opracowanie dokumentacji konstrukcyjno - materiałowych okien i drzwi do aprobat technicznych


  • ekspertyzy techniczne


  • opinie, analizy i orzeczenia


  • pośrednictwo aprobacyjne


  • pośrednictwo mediacyjne


  • instruktaże i szkolenia wbudowywania stolarki otworowej


  • prowadzenie zakładowej kontroli produkcji okien i drzwi drewnianych